Ateliergroepen

gamingfestival

Ateliergroepen zijn werkproducten van beginnende ondernemers in het kader van creatieve economie, een traject gestart bij het opzetten van de Creatieve Fabriek, als programma van de Provincie Overijssel: Cultuur en Economie.
 

 

ATELIERGROEP GAMING + ENTERTAINMENT PRESENTS:

POWER UP! PREVIEW GAMING FESTIVAL 

Een van de concept producten van de projectgroep Gaming&Entertainment is het realiseren van een internationaal gaming festival, miv 2011 – 2012 op het terrein van de Creatieve Fabriek. Presentatie met video tijdens de Twente Biënnale.ATELIERGROEP WELZIJN+BREEDBAND

"de Ontmoeting"

De ateliergroep "Welzijn en Breedband" presenteert zich met haar project "de Ontmoeting". Bezoekers aan de TwenteBiënnale wordt de hand gereikt om persoonlijk kennis te maken met deze innovatieve combinatie van de nieuwste technische mogelijkheden en het warme menselijke contact.De Ontmoeting richt zich op betekenisgeving van wat is geweest, geworden en wat gaat komen. De Ontmoeting geeft betekenis aan elkaars geschiedenis, heden en toekomst. Twee kenmerken van betekenis geven aan je leven zijn de hobby’s die je hebt (gehad) en het werk dat je doet of hebt gedaan. Deze kenmerken worden de aanleiding tot ontmoeting. Het delen van je verhaal en het stellen van vragen maakt dat je elkaar ontmoet in wie je bent, wie je was of wilt worden. De Ontmoeting maakt het mogelijk woorden te vinden en beelden te schetsen en deze over te dragen. Nieuwe betekenissen zullen ontstaan.

De Ontmoeting verbindt generaties en stimuleert deelname aan de samenleving waar deze dreigt te vervallen. De ontmoeting genereert aansluiting, begrip en respect tussen de diverse leeftijden en leefstijlen en brengt verleden, heden en toekomst samen. Hiervoor worden de nieuwste technologieën (toepassing breedband) ingezet en tegelijkertijd, van evenveel waarde, persoonlijke contacten opgebouwd. Het in relatie staan tot elkaar verhoogt het welzijn van jong en oud.

ontmoeting ateliergroep